Het aanmaken van OAuth Clients

Lees in dit artikel hoe je OAuth Clients gemakkelijk kunt aanmaken.

Een OAuth, lees Open Authorization, is een open standaard voor autorisatie. Hiermee maak je het mogelijk om een koppeling te maken tussen jouw webshop of applicatie en Piggy. Dit doe je door middel van een geheimcode en client ID. 

In onze publiekelijk beschikbare API-documentatie vind je meer diepgang over OAuth Clients.

Volg de volgende stappen om een OAuth Client aan te maken:

  1. Log in op jouw Business Dashboard
  2. Navigeer naar Tools (9 puntjes) en vervolgens naar Integraties
  3. Klik in de verticale balk op OAuth Clients en daarna op de blauwe knop Toevoegen. 
    Door op de OAuth Client te klikken, worden het Client ID en de geheimcode aangemaakt
  4. Afhankelijk van het type integratie dat tot stand gebracht moet worden, zul je ook de redirect url (Omleidings-URL) moeten updaten

🎉 Je hebt nu een OAuth Client aangemaakt. Gebruik de opgevraagde gegevens om een koppeling te maken tussen jouw applicatie en Piggy. Deze kun je invoeren in jouw eigen omgeving.